Etiketlenen İçerikler "Mehmet SEYİTDANLIOĞLU"

  • ESKİ TÜRKLERDE DEVLET MECLİSİ “TOY”

    Bilindiği gibi en eski çağlardan bugüne kadar, bütün toplumlar ve toplumları yöneten hükümdarlar, devlet işlerini görürken, danışmak, istişare etmek, alıp uygulayacakları kararları topluma benimsetmek, alınacak...