Etiketlenen İçerikler "Türeyiş Destanı"

  • TÜREYİŞ DESTANI

    Asya Büyük Hun Devleti ile Kök Türk Devleti arasındaki dönemde Orta Asya’da yaşayan Türkler’e Çinliler, Kao-çı derlerdi. “Kao-çı” sözü Çince’de “yüksek tekerlekli arabası olan” demektir....