Türk Tarihi
Tarama Etiketi

Bögü Kağan

GÖÇ DESTANI

Bugün Orkun ırmağının kıyısında bir kent kalıntısı ile bir saray yıkıntısı vardır ki çok eskiden bu kente…