Türk Tarihi
Tarama Etiketi

Saadettin Gömeç

BENGÜ KAĞAN

Türk tarihinde önemli bir yere sahip olan Bengü (Mengü) Kağan konusunda, maalesef Çin kaynaklarının verdiği…

ATTİLA

Prof. Dr. Saadettin Yağmur GÖMEÇ Bütün dünya tarihini yakından ilgilendiren ve herkes tarafından da kendi…

YILDUZ KAĞAN

Prof. Dr. Saadettin Yağmur GÖMEÇ Orta Asya ve Türkistan’daki yurtlarından çeşitli sebeplerden dolayı ayrılan…