Türk Tarihi

Mezar odasına uzanan koridor Mayhan Uul Kurganı’nın güney tarafındaydı. Gömü işlemleri bittikten sonra koridor tamamen taş ve toprakla doldurulmuştu. Arkeolojik kazı yapılırken de sadece bunlar çıkartıldı. Son derece titiz şekilde sürdürülen kazı sonucunda duvar resimleri ve diğer buluntular zarar görmedi. Kurganın yapımında daha öncekilerden farklı bir tasarım kullanılmıştır. Coğrafya yazın çok yağmurlu ve sıcak olduğundan hava durumu özellikle dikkate alınıp kurganın yapımı birkaç aşamada gerçekleşmiştir. Önce toprak dökülmüş, sonra ağaçlar kullanılmış, daha sonra da çakıllı kum konulmuştur. Her aşamadan sonra su dökmüş ve toprak vurularak sıkıştırılmıştır. Bu sayede kurgan yüzyıllarca şeklini korumuş ve mezar odası pek zarar görmemiştir.