Türk Tarihi

Alev Saçan Pars Kurganın koridorunun 22 metre uzunluğunda ve 35 derece eğimli olan iki duvarında da resimler yer alıyor. Gireni hemen her iki yanda da bulunan 7,5 metre boyunda ürkütücü parslar karşılıyor. Parsın sırtındaki tüyler dimdik; kocaman ağzını açmış ve sol ön ayağını kaldırıp pençesindeki üç tırnağı göstererek korku salıyor. Etrafında da ateşler ve dumanlar var. Mezarın girişine koruyucu olarak çizilen pars, Göktürk boylarından birinin totemidir. Onun bu şekilde tasvir edilmesine İskit-Saka ve Hun sanatında da rastlanıyor. Parsın ardında her duvarda dört adam ve üç bayrak çizilmiş. Kırmızı kaftanlı ve büyük boyda tasvir edilen adamların soylu olduğunu söyleyebiliriz. Diğer iki adam ise hizmetçi. Bayrağın rengi kırmızı, ensiz ve uzun. Bu resimler Göktürklerin gömü geleneği, kılık kıyafetleri ve sanatlarıyla ilgili önemli bilgiler veriyor. Mahyan Uul kompleksindeki duvar resimleri bugüne kadar bulunan, Göktürk dönemine ait ilk duvar resimleridir.