Türk Tarihi

Kızıl Gökyüzü Mezar odasının toprak duvarı samanlı bir harçla sıvalı. Sıva üzerine de çeşitli resimler yapılmış. Kırmızı çerçeve içine, kırmızı ve siyah renkli boyalarla kadınlar ve kutsal huş ağaçları çizilmiş. Kutsal ağacın üzerinde de kırmızı renkli bulutlar var. Bulut ve gökyüzünün kırmızı renkte çizilmesi yas gününü ifade ediyor. Mezar odasındaki duvar resimleriyle koridordaki duvar resimlerindeki farklılıklar bunların değişik ustaların elinden çıktığını gösteriyor. Bu tür kutsal ağacın yanında insan tasvirini İskit-Saka, Uysun ve Hun sanatına ait altın ve tunçtan yapılan plakalarda da görmekteyiz.