Türk Tarihi

Şifayı Yudumlamak: İslam’ı yaymak için 15. yüzyılda Yemen’den Orta Asya’ya gelen Zengi Ata ve eşi Anbar Bibi’nin türbesi, Taşkentlilerin büyük saygı gösterdiği bir mekân. Ziyaretçiler türbenin bahçesinde, şifalı olduğuna inandıkları pınardan birkaç yudum su içmeyi ihmal etmiyor.